WMYQ-myanmar-walking-3

ทัวร์พม่าเเละแพ็คเกจทัวร์พม่า 2557

เเพ็คเกจทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน     

  CODE

 AIRLINES

Hotel

 วันที่เดินทาง

โปรแกรม 

 ราคา

ดาวโหลดโปรแกรม

MR3001

      PG

  5 *

วันที่ 19-21  ก.ค. 57 
วันที่ 1-3, 2-4, 8-10, 15-17 ส.ค. 57        
วันที่ 16-18, 22-24, 23-25, 29-31 ส.ค ,30 ส.ค.-1ก.ย.57                             

 ย่างกุ้ง
หงสา  อินทร      แขวน  

14,900

ดาวโหลด

MR3002

PG

   3*

 วันที่ 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย. 57    
วันที่  4-6, 12-14, 18-20, 25-27 ก.ค.57    
วันที่  1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค.57    

มัณฑะเลย์

13,900

ดาวโหลด

MR3003

DD

  3*

วันที่ 2-4 // 9-11 // 11-13 // 12-14 // 16-18 // 23-25 ก.ค. 57

วันที่ 6-8 // 10-12 // 13-15 // 20-22 // 27-29 ส.ค. 57

ย่างกุ้ง
หงสา
อินทร์แขวน 

13,900

ดาวโหลด

MR3004

DD

  3*

10-12 / 12-14 ก.ค.57
09-11 / 14-16ส.ค.57 

ย่างกุ้ง
สิเรียม
หงสา 
อินทร์แขวน

14,900

ดาวโหลด

MR3005

8M

  3*

วันที่   26-28 / 27-29 มิ.ย. / 28-30 มิ.ย.57
วันที่  03-05 / 04-06 / 05-07 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 ก.ค. / 31 ก.ค. – 02 ส.ค.57
วันที่  01-03 / 02-04 / 07-09 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 ส.ค. / 29 ส.ค. – 01 ก.ย.57 / 30 ส.ค. – 02 ก.ย.57 
วันที่ 04-06 / 05-07 / 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 / 27-29 ก.ย.57 

ย่างกุ้ง 
หงสา 
อินทร์แขวน

12,900

ดาวโหลด

MR3006

DD

  3*

วันที่  21-23 / 26-28 มิ.ย. / 28-30 มิ.ย.57
วันที่  03-05 / 05-07 / 17-19 / 19-21 / 24-26 / 26-28 ก.ค. / 31 ก.ค. – 02 ส.ค.57

วันที่ 02-04 / 07-09 / 16-18 / 21-23 / 23-25 / 28-30 ส.ค. / 30 ส.ค. – 01 ก.ย.57 
วันที่ 04-06 / 06-08 / 11-13 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29 ก.ย.57 

ย่างกุ้ง
สิเรียม 
หงสา 
อินทร์แขวน

13,900

ดาวโหลด

MR3007

DD

  3*

วันที่  28-30 มิ.ย.57
วันที่ 03-05 / 05-07 / 17-19 / 19-21 / 24-26 / 26-28 ก.ค. / 31 ก.ค. – 02 ส.ค.57
วันที่  02-04 / 07-09 / 16-18 / 21-23 / 23-25 / 28-30 ส.ค./30 ส.ค. – 01 ก.ย.57 
วันที่  04-06 / 06-08 / 11-13 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29 ก.ย.57

ย่างกุ้ง 
สิเรียม
หงสา

10,500

ดาวโหลด

MR3008

DD

  3*

วันที่ 11 – 13  สิงหาคม 2557  

ย่างกุ้ง 
หงสา 
อินทร์แขวน

16,900

ดาวโหลด

 

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ (3 คืน 4 วัน)

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

ทัวร์พม่าอิ่มบุญ….นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า

พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

A young girl posses in front of Hsinbyume Pagoda in Mingun, Myanmar (Burma)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

????????????????????????????????????????????????

พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง -หงสาวดี – สิเรียม 3D2N

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

อิ่มบุญ….นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า  เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี  

พม่าหรือเมียนมาร์ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม( 9 – 12 สิงหาคม 2557)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 4วัน3คืน

จุดเด่นของโปรแกรม  

v กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

v ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนอนอูพญาเรื่องสุขภาพ 

v สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา 

v สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

v ชอ้ปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต  

v ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย 

v ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ พระทันใจ เจดีย์เยเลพญา เมืองสิเรียม  

v อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผาที่เมืองหงสาวดี 2 ร้าน  +  สลัดกุ้งมังกร +เป็ดปักกิ่ง+ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  แถมพิเศษสำหรับทริปวันแม่  อาหารซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร royal garden 

v น้ำดื่มวันละ 2 ขวด + ผ้าเย็น และ ทิชชู่เปียกเช็ดเท้า 

v ฟรี  นั่งรถถึงโรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน ไม่ต้องเดินหรือนั่งเสลี่ยง     

พิเศษ สำหรับทริปเที่ยวพม่า วันแม่

@พัก โรงแรม 4 ดาว +    Best Western Green Hill Hotel

@เมนูสุดพิเศษ ณ ภัตตาคาร Royal Garden

พาคุณแม่อิ่มอร่อยกับ เมนูซีฟู๊ด กั้ง กุ้ง และ ปูทะเลนึ่ง

@สถานที่ไหว้พระพิเศษพาคุณแม่ไปขอพรไหว้พระที่ชาวพม่านับถือ

  -   นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ที่วัดพระมหาเจดีย์   ที่เมืองหงสาวดี  เป็นวัดที่พระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้สร้าง
  -   ไหว้พระขอพร ให้การงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรื่องที่ วัดกู่ท่าจี  ย่างกุ้ง
  -   ไหว้ พระไฝเลื่อน ไจ๊ปอลอ   พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี 

@พิเศษ  แจกโลงจี  หรือโสร่งของชาวพม่าท่านล่ะ 1 ผืน

      ช่วงเวลาที่เดินทาง                     ราคา            จำนวนผู้เดินทาง          
9 – 12 สิงหาคม  2557    23,900 20 ท่าน เท่านั้น

เที่ยวพม่ามาตรฐานทัวร์คุณภาพกับเรา อิสระตาม life style ตอบสนองการท่องเที่ยวพม่าในแบบคุณ 

ชาวพม่า

วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา-พระไฝเลื่อน-พระธาตุ
               อินทร์แขวน
04.30         

พบท่านที่จุดนัดพบ  เคาร์เตอร์แอร์เอเชีย ชั้น 2 สนามบินดอนเมือง  โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับแจกเอกสารและ Check in  สายการบินแอร์เอเชีย  

07.15 บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า   โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย    เที่ยวบินที่ FD0251  ( บริการอาหารเช้าบนเครื่อง )                                                   
08.00 ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง   
(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)   ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง ไปหงสาวดีและอินทร์แขวน  
 เช้า 

(ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้วขนย้ายง่ายใส่เสื้อผ้า,ชุดนอนอย่างละ1ชุดและของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้1วันสำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวนกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่รถบัส  )   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทาง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 
ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ๊คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย หมายเหตุ:สำหรับของที่ใช้ทำบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้งจากเมืองไทย อาทิเช่น มาม่า, ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือ ขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน 555   ( พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา )  
บ่าย

จากนั้น  นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์  (ShwemawdawPagoda)
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า     คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา  เป็นสถานที่ เคารพสักการะของชาวมอญมาช้านาน  เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดของพม่า จากนั้นนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย  ( kyaikhtiyo ) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง นมัสการวัดพระไฝเลื่อน ไจ๊ปอลอ  (kyaikpawlaw) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี 
ถึงคิมปูนแคมป์  (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย)  เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ  (พิเศษ รถขึ้นถึงที่พักใกล้พระธาตุอินทร์แขวน ไม่ต้องต่อเสลี่ยง ) 
พระธาตุอินทร์แขวนเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 5  นาทีเท่านั้น  อิสระในการสักการะองค์พระธาตุ ตามอัธยาศัย  

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  ( Buffet )  
หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น  

ที่พัก  Kyaikhtyo Hotel   

พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง    ไจ๊ก์ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง
               พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-วัดพระมหาเจดีย์-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  
                เจดีย์ชเวดากอง
 
เช้า

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวลงจากพระธาตุอินทร์แขวน 
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังกัมโพชธานี หรือ พระราชวังบุเรงนองบัลลังค์ผึ้ง จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดีอีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้านพิเศษสำหรับทริปวันแม่ นำท่าน นมัสการพระเขี้ยวแก้วที่วัดพระมหาเจดีย์   ซึ่งด้านในของเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วเป็น พระเจดีย์ที่พระเจ้าบุเรงนองได้สร้างไว้ ในเมืองหงสาวดี        

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคารเจ้าสัว  ( พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา )  
บ่าย

ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่นซึ่งบูรณะเมื่อพ.ศ.2019มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับพระพุทธเจ้าในอดีต3พระองค์คือพระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้)พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ   
ถึงย่างกุ้งนำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Royal Garden  Seafood   
(สุดพิเศษ อิ่มอร่อยกับ เมนูซีฟู๊ด กั้ง กุ้ง และ ปูทะเลนึ่ง)
 ที่พัก   Best Western Green Hill Hotel   4 ดาว +         

กั้งทอด

ปูทะเล

 

วันที่สาม     ย่างกุ้ง-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  
                 วัดบารมี-วัดกู่ท่าจี(ขอพรเรื่องการงาน)-ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                
สาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 
พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวไทยให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  นำท่านสักการะ เทพกระซิบ  หรือ นัตโบโบยี เป็น 1 ในผีหลวง 37 ตนที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือมาก   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Golden Duck   
บ่าย นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
นำท่านไป วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี  วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย 
สถานที่พิเศษอีกแห่งสำหรับทริปวันแม่ นำท่านไปยัง วัดกู่ท่าจี (ku that gyi) นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง วัดแห่งนี้เป็นที่เลื่องชื่อของชาวพม่า ในด้านการขอพรให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าให้การงานมั่นคงและดีขึ้นไป 
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง 

 ที่พัก  Best Western Green Hill Hotel   4 ดาว +       

เจดีย์ชเวดากอง

 

พระพุทธรูป ที่เจดีย์ชเวดากอง 

ภัตตาคารการะเวก

พระเขี้ยวแก้ว

วันที่สี่   ย่างกุ้ง –สิเรียม – กาบาเอ   พระหินอ่อน พระเขี้ยวแก้ว  ปางช้างเผือก  กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                  
สาย เก็บสัมภาระ Check  out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม  พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี  เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม  ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  Western Park II   
( พิเศษ กุ้งมังกร และเป็ดปักกิ่ง )  
บ่าย ชมเจดีย์  กาบาเอ (KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช