ทะเลสาบ อินเล Inle lakeทะเลสาปอินเล ประเทศพม่า Inle lake myanmar

ทะเลสาปอินเล ประเทศพม่า Inle lake myanmar

ทะเลสาบ อินเล ประเทศพม่า Inle lake myanmar

หลายปีที่ผ่านมานี้ พม่านั้นได้รับความนิยมจากคนไทยในด้านของการท่องเที่ยว ซึ่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพม่านั้น ก็คนไม่พลาด ทะเลสาบอินเล ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของรัฐฉาน เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการเดินทางยาวนาน ห่างไกล ทำให้ สภาพธรรมชาติของ ทะเลสาบอินเลยังคงความสวยงามเป็นธรรมชาติอยู่ได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็น วิถึชีวิต สังคมของคนที่นั่น ซึ่งเรียกกันว่า ชาวอินตา (Intha)  มีความน่าสนใจไม่น้อย  ภาพที่เรานึกออกกันของทะเลสาบอินเล ก็คือ คนยืนอยู่บนเรือพายเรือด้วยเท้า อีกมือนึงถืออุปกรณ์จับปลาขนาดเขื่อง การปลูกพืชบนน้ำ เป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการพายเรือ และศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นั่น ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมทะเลสาบอินเล ถึงแม้ว่าจะเดินทางไปค่อนข้างลำบากก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>