การเดินทาง

หน่วยราชการไทยในพม่า

หากท่านไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจในเมืองพม่าในระหว่างที่พำนักในพม่าหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตามนี้ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร   40 University Av...

ข้อมูลทั่วไปของพม่า

สหภาพเมียนมาร์  หรือชาวตะวันตกเรียกว่า Burma  พม่า   ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นMyanmar เมื่อปี พ.ศ. 2532   พม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า  บะหม่า  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล...

พม่าก็มีหิมะนะจ๊ะ

หนึ่ง เดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีหิมะให้เห็นคือ รัฐคะฉิ่น สหภาพพม่า อาณาเขต 33,903 ตารางไมล์ ติดต่อกับทิเบต จีน อินเดีย พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขา โดยเฉพาะรอบเมืองปูเตาทางตอนเหนือสุด สำหรับยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมเป็นส่วนปลายของเทือกเขาหิมาลัย พรมแดนธร...

ข่าวเกี่ยวกับพม่า

โปรแกรมทัวร์พม่า ท่าขี้เหล็ก ทะเลสาปอินเล 3วัน2คืน

โปรแกรมทัวร์พม่า ท่าขี้เหล็ก ทะเลสาปอินเล 3วัน2คืน วันแรก     ท่าขี้เหล็ก  –  เฮโฮ 11.30 พบ กับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯที่ด่านแม่สายท่าขี้เหล็ก  คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระ  แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรว...

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 4วัน3คืน เที่ยวพม่ามาตรฐานทัวร์คุณภาพกับเรา อิสระตาม life style ตอบสนองการท่องเที่ยวพม่าในแบบคุณ  วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน ——- บินลั...

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน  วันแรก   กรุงเทพฯ-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-MANDALAY HILL   10.50 บินลัดฟ้าสู่เมือง มัณฑะเลย์ประเทศพม่า โดยสายการบิน 12.15 ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  (เวลาที่ประเทศพ...

หน่วยราชการไทยในพม่า

หากท่านไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจในเมืองพม่าในระหว่างที่พำนักในพม่าหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตามนี้ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร   40 University Av...

ข้อมูลที่ควรรู้ในพม่า

 การตรวจลงตรา (VISA)    คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตพม่าก่อน เดินทางไปพม่า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ Tourist Visa พำนักอยู่ในพม่าได้   4 สัปดาห์ Business Visa พำนักอยู่ในพม่าได้  10 สัปดาห์ Entry Visa พำนักอยู่ในพม่าได้    4 ส...

เนปยีดอ เมืองเส้นทางเศรษฐกิจก้าวใหม่ของพม่า

เนปยีดอ หมายถึง มหาราชธานี เป็นเมืองหลวงในปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของพม่ายุคใหม่การย้ายเมืองหลวงเชื่อกันว่ามีสาเหตุของการทำนายของนายพลตานฉ่วยสภาพของภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเขาโดยรอบ อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 320 กิโลเมตร มีการก่อส...

สถานที่ท่องเที่ยวพม่า

สักการะพระอุปคุต เจดีย์เลเยพญา เมืองสิเรียม

เที่ยวสิเรียม   ( เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา ) เมืองสิเรียม หรือพม่าเรียกว่า ตานลยีนอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชม.หรือประมาณ45กม.  เม...

เมืองเนปิดอร์

เมืองเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของ ประเทศพม่า สร้างในปี 2005 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและเป็นลักษณะของพม่า ใหญ่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศพม่า ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในการบริการจัดการ, การทหาร, ด้านสันทนาการและด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้คนใ...

ตองยี

ตองยีหรือตองจี เป็นเมืองหลวงของรัฐฉานในพม่า  รัฐฉานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า เป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่ง ในจำนวนรัฐทั้งเจ็ดของสหภาพพม่า  อยู่ห่างจากแม่สาย ท่าขี้เหล็กประมาณ 480 กิโลเมตรตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่นี่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,712 ฟุต ชื่อตองยีเป็นภาษาพม่า มาจากค...

มัณฑะเลย์ MANDALAY

มัณฑะเลย์ อดีต เมืองหลวงของพม่า   ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของพม่ารองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า   อมรปุระ...

พุกาม BAGAN

พุกาม เมืองในประเทศพม่า เป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ตั้งอยู่ในเขตของมัณฑะเลย์อยู่ห่างประมาณ 145 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมัณฑะเลย์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เขตเมืองเก่า (เขตที่ตั้งอาณาจักรพุกามซึ่งเป็น...

สิเรียม SYRIUM

สิเรียม  หรือ  ตานลยีน   ตะหญี่น   หรือ เซอัง มีชื่อเดิมว่า สิเรียม  เป็นเมืองท่าสำคัญของเขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่น้ำอิรวดี  อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ไปทางตะวันออก ประมาณ  25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ...

ไจโท (Kyaikto)

ไจโท  เขตอำเภอสะเทิม  รัฐมอญของพม่า    เป็นที่ตั้งของ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ทิโย  ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี  ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน...

ย่างกุ้ง YANGON

ย่างกุ้ง หรือ ร่างกุ้ง  อดีตเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่า   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง  ห่างจากอ่าวเมาะตะมะประมาณ 30 กม.  เดิมชื่อเมืองดากอง หรือตาโกง ได้รับการบูรณะให้เป็นเมืองสำคัญและสถาปนาชื่อโดยพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ  ดากอง ...