มัณฑะเลย์ MANDALAY

มัณฑะเลย์ อดีต เมืองหลวงของพม่า   ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของพม่ารองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า

Screen Shot 2558-03-09 at 1.17.36 PM

 

อมรปุระ  (Amarapura) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งผู้ที่เป็นอมตะ  เคยเป็นเมืองหลวงเก่าอยู่เพียง 40 ปี  เคยเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพม่า ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย์  (Mandalay) อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ออกไป 12 กิโลเมตร นับเป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นได้จากเหล่าวัดอารามและเจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบๆตัวเมือง โดยมีทะเลสาบคองตามันอยู่ใจกลางเมือง  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ สะพานไม้อูเบง  วัดจอกตอจี   วัดมหากันดายง

 

 สกายน์ อดีตราชธานีที่สวยงามอีกแห่งของพม่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์พม่าในช่วง ค.ศ. 1760 ค.ศ. 1764 แค่ช่วงเวลาเพียง 6 ปี  ว่ากันว่าเมืองนี้เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนา เพราะมีพระสงฆ์สามเณรมากมาย  ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของมัณฑะเลย์  เมืองริมสายน้ำอิระวดี  เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธวิหาร  ขาสกายน์ (Sagaiing Hill) มีความสูง 240 เมตร  บนเขาสกายน์มีวัดสกายน์ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และเจดีย์ประดับตกแต่งสีสันสวยงาม วิจิตรตระการตา เป็นศิลปะของพม่าขนาดแท้เลยค่ะ รอบๆทางเดินรอบเจดีย์ Soon U Ponya Shin จะมีภาพเขียนสีน้ำมันที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอยู่โดยรอบ เมื่อขึ้นไปถึงบนสุด สามารถมองเห็นวิวของสะพานข้ามแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสายสำคัญของชาวพม่ายาวคดเคี้ยวสุดตา และวิวทิวทัศน์ของเมืองสกายน์ได้โดยรอบ

IMG_7445

About the Author

Leave a Reply

*