?????????????????????????????????????????????????????????????????????

บริการยื่นวีซ่าพม่าวีซ่าพม่า (Myanmar Visa)  

Myanmar visa for foreigner Click

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ วีซ่าพม่า แบบท่องเที่ยว
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 
– พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า

Download แบบฟอร์มการขอวีซ่าพม่า 
Application for entry visa / business visa myanmar
Application for business visa myanmar

หมายเหตุ 
วีซ่าพม่า ธุรกิจ จะต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานและใบ Certification จากบริษัทหรือหน่วยงานในพม่าแนบมาด้วย

อัตราค่าธรรมเนียม ขอวีซ่าพม่า ที่สถานทูตพม่า

วีซ่าพม่า ท่องเที่ยว Tourist Myanmar Visa  ( ในกรณีไปขอวีซ่าเอง )  
ทำวีซ่าพม่า ท่องเที่ยวแบบธรรมดา     ค่าธรรมเนียม   910 บาท     ใช้เวลา 5  วันทำการ  แล้วแต่สถานทูตพิจารณา
ทำวีซ่าพม่า ท่องเที่ยวแบบด่วน 1 วัน  ค่าธรรมเนียม 1,360 บาท     ใช้เวลา 1 วันทำการ  

____________________________________________________________________________________________________

อัตราค่าบริการ และค่าธรรมเนียม  ขอวีซ่าพม่าท่องเที่ยว แบบปรกติ  5  วันทำการ  ( แล้วแต่สถานทูตพิจารณา ) 
( หมายเหตุ : ไม่รวมวันรับและส่งเอกสาร)
สำหรับผู้เดินทางชาวไทย  (  ให้ทางเราดำเนินการขอแทน )  

รายการ  ( ราคาต่อท่าน )  ราคา (บาท)
จำนวน 1-4 ท่าน 1400
จำนวน 5-7 ท่าน 1350
จำนวน 8-9 ท่าน 1300
จำนวน 10 ท่านขึ้นไป 1200

อัตราค่าบริการ และค่าธรรมเนียม  ขอวีซ่าพม่าท่องเที่ยว แบบด่วน 1 วันทำการ  ( หมายเหตุ : ไม่รวมวันรับและส่งเอกสาร)
สำหรับผู้เดินทางชาวไทย  (  ให้ทางเราดำเนินการขอแทน )  

รายการ  ( ราคาต่อท่าน )  ราคา (บาท)
จำนวน 1-5 ท่าน 2300
จำนวน 6-9 ท่าน 2200
จำนวน 10 ท่านขึ้นไป

2100

 

วีซ่าพม่า ธุรกิจ Business Myanmar Visa 

SINGLE ( เข้าออกได้ครั้งเดียว ) 

เอกสารเพิ่มเติม คือ  หนังสือเชิญจากบริษัทที่พม่า  , หนังสือรับรองบริษัทของพม่า 

อัตราค่าบริการ ขอวีซ่าพม่าธุรกิจ แบบ  3 วัน  สำหรับผู้เดินทางชาวไทย  ( หมายเหตุ : ไม่รวมวันรับและส่งเอกสาร)

รายการ ราคา (บาท)
จำนวน 1-4 ท่าน 3000
จำนวน 5-9 ท่าน 2800
จำนวน 10 ท่านขึ้นไป 2600

 

วีซ่าพม่า ธุรกิจ แบบเข้าออกได้หลายครั้ง Multiple Business Myanmar visa แบบ  6 เดือน

*รับทำวีซ่าพม่า ธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 3 วันทำการ       ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  ท่านล่ะ   9500   บาท
*รับทำวีซ่าพม่า ธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 2 วันทำการ       ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   ท่านล่ะ  10000 บาท
*รับทำวีซ่าพม่า ธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 1 วันทำการ       ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   ท่านล่ะ  11000 บาท (ต้องโชว์ Eticketตั๋วเครื่องบิน )

วีซ่าพม่า ธุรกิจ แบบเข้าออกได้หลายครั้ง Multiple Business Myanmar visa ภายใน 12 เดือน
*รับยื่นวีซ่าพม่า ธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 1 วันทำการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่านล่ะ 17,500 บาท

หมายเหตุ : **ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

หมายเหตุ : 
***อัตราค่าบริการ & ค่าธรรมเนียม วีซ่าพม่า สำหรับลูกค้าไทยเท่านั้น***
***รับทำวีซ่าพม่าทั้งคนไทยและต่างชาติ***

เงื่อนไข การบริการยื่นวีซ่า กับ Myanmar touring

– บริษัท Myanmar touring เราเป็นตัวแทน ทางด้านการท่องเที่ยว ให้บริการเป็นตัวแทน ในการ ขอวีซ่าพม่า แทนผู้เดินทางที่จะเข้าพม่า ตามกฎระเบียบของ สถานทูตพม่า
– ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธ วีซ่าพม่า จากทางสถานทูตพม่าวีซ่าพม่า ที่ยื่นเข้าไปนั้นจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของสถานทูตพม่า
– เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการ ขอวีซ่าพม่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตพม่า
– ระยะเวลาในการ ขอวีซ่าพม่า ไม่รวมวันที่รับเอกสาร
– เมื่อเอกสารยื่นเข้าไปแล้วไม่สามารถนำออกมาจากสถานทูตก่อนกำหนด ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ยื่นท่านั้น
– หากท่านอยู่ต่างจังหวัด ในการส่งเอกสารกลับสามารถส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ เมื่อทางเราส่งกลับทาง ไปรษณีย์แล้ว หากเอกสารของท่านได้รับช้าเกินกำหนด ท่านสามารถติดตามทางไปรษณีย์ได้ด้วย EMS TRACK​

สถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย: Myanmar Embassy in Thailand
132 ถ.สาทรเหนือ ซ.71 กทม. 10500
โทร/Tel: 0- 2333-7250, 0- 2334-0278
แฟกซ์/Fax: 0-2234-6898
วีซ่า 0-2233-2237

สนใจบริการแพ็คเกจทัวร์พม่า Click
สนใจบริการรถเช่าในพม่า Click

ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
– หากส่ง EMS  รบกวนสอบถามเข้ามาทาง myanmartouring@gmail.com  
– กรณีนัดไปรับหรือส่งพาสปอร์ต คิดค่ารับส่งเอกสาร เริ่มต้นเที่ยวล่ะ 200 บาท หรือแล้วแต่ระยะทาง
– กรณีที่ต้องการให้ส่งพาสปอร์ตกลับทางไปรษณีย์   คิดบริการเล่มล่ะ 50 บาท หรือตามราคาเหมา
 หากในกรณีมากกว่า 5 เล่ม 
 
สอบถามรายละเอียดติดต่อ (contact)
อีเมลล์ : myanmartouring@gmail.com

 

 

14 thoughts on “บริการยื่นวีซ่าพม่า”

 1. ชื่อทิวาพร ทิพย์เนตร จะเขาไปยื่นเอกสารเองที่บริษัทต้องทำเช่นไรบ้างค่ะ
  พอดีจะไปทำธุรที่ กทม แต่เป็นคนเชียงใหม่ จะให้ดำเนินเรื่องให้แล้วจัดส่ง้อกสารให้ทางไปรษณี นะค่ะ จะทำแบบ 3 วัน ค่ะ 810 บาท 2 คน ค่ะ ต้องการทราบว่า ต้องทำไงบ้าง และค่ะใช้ทั้งหมดประมานเท่าไหรค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  เดินทางวันที่ 51มิถุนายน 2557 เดินทาง 2 คนค่ะ

 2. ชื่อทิวาพร ทิพย์เนตร จะเขาไปยื่นเอกสารเองที่บริษัทต้องทำเช่นไรบ้างค่ะ
  พอดีจะไปทำธุรที่ กทม แต่เป็นคนเชียงใหม่ จะให้ดำเนินเรื่องให้แล้วจัดส่ง้อกสารให้ทางไปรษณี นะค่ะ จะทำแบบ 3 วัน ค่ะ 810 บาท 2 คน ค่ะ ต้องการทราบว่า ต้องทำไงบ้าง และค่ะใช้ทั้งหมดประมานเท่าไหรค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

 3. ต้องการทำวีซ่าไปเที่ยวพม่า  จะเดินทางไป 30 เม.ย57กลับประมาณ 5 พ.ค57

  จะทำล่วงหน้าเพราะต้องใช้พลาสปอร์ตเดินทางช่วงสงกรานต์ อยากให้เล่มกลับมาถึงดินฉันประมาณ 1 เมษายน 57 ค่ะ  ปกติวีซ่าพม่าให้ครั้งละกี่วันค่ะ

  ต้องใช้เอกสารอะไร/ส่งที่ไหน/ขั้นตอนอย่างไร/ช่วยแจ้งด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 4. สนใจทำวีซ่าไปพม่า เดินทาง 29 มีค. จำนวน 4 ท่าน แบบท่องเที่ยวคะ และสอบถามเพิ่มเติมถ้าเพิ่มจำนวนเป็น 6 ท่าน ได้ราคาเท่าไหร่คะ ขอบคุณคะ

 5. คนเดียวรับทำรึป่าวคะ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ยังไงช่วยตอบกลับทางเมล์ละกันค่ะ

 6. สนใจฝากทำวีซ่าค่ะรบกวนช่วย ติดต่อมากลับนะคะว่าเราต้องส่งพาสฯให้ที่อยู่ไหน
  จ่ายเงินอย่างไร 3เล่มค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  ทรงอร

 7. คุณแหม่ม

  ขอทำวีซ่าพม่า 2 คน

 8. สนใจอยากให้จัด ทัวร์ไปพม่านะคะ
  มีคนเดินทางทั้งหมด 6 คน ไม่มีเด็กค่ะ
  มีตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ ของ Airasia
  วันเดินทาง วันที่ 25 มิย. 53 flight FD3772 ถึงพม่าเย็น เวลาประมาณ 17.20
  กลับวันที่ 28 มิย. 53 flight FD3773 ออกจากพม่า เวลา 17.50

  รบกวนนำเสนอมาหลาย แบบให้ด้วยนะค่ะ
  1. ทัวร์ แบบเต็มรูปแบบ
  2. ทัวร์แบบไม่มีไกด์ อ่ะคะ
  3. ราคาเช่ารถตลอด trip อ่ะคะ ถ้าไม่เป็นแบบทัวร์

  ส่วนสถานที่หลัก ๆ ที่สนใจไปเที่ยว คือ ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน สิเรียม ประมาณนี้ ค่ะ

 9. ขอใบเสนอราคาสำหรับทัวร์ไป ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-ทะเลสาบอินเล แบบห้าดาวและสามดาวพร้อมโปรแกรมทัวร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็ราคารถเช่าเป็นวันต่อวันด้วยเพราะต้องไปเสนอน้องๆและน้าๆ ในกรณีที่เขาไม่เอาแบบแรกแต่อยากจะเดินทางเองแต่ต้องการมีรถสำหรับเที่ยวในเมืองต่างๆอันนี้ราคาพร้อมไกด์ด้วยนะคะ ต้องรบกวนด้วย ขอบคุณคะ

 10. มีข่าวมาอัพเดทเพื่อนๆครับ

  ตอนนี้ ทางสถานทูตพม่ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลหลักฐานการทำวีซ่าดังนี้

  หลักฐานในการยื่นขอวีซ่า

  1. passport ตัวจริง ที่เหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวเท่านั้น (สีฟ้าแบบเดิมใช้ไมไ่ด้แล้วนะครับ) จำนวน 3 รูป

  และ ระยะเวลาในการยื่น ปกติ ใช้เวลาทำการ 14 วัน ไม่รับวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ถ้าเกิดจะเดินทางแล้ว เวลาไม่พอ 14 วันต้องเป็นยื่นด่วน 1 วันเท่านั้น ไม่มีแบบ 4 วันทำการ

  ปล. ไม่เปิด VOA ที่สนามบินพม่า

  อััพเดทเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>