หน่วยราชการไทยในพม่า

หากท่านไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจในเมืองพม่าในระหว่างที่พำนักในพม่าหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตามนี้

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร   40 University Avenue, Yangon
โทรศัพท์ (951) 514-474   โทรสาร (951) 514-475

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ   Golden Hill Tower, Kaba Aye Pogoda Road
โทรศัพท์ (951) 558628   โทรสาร   (951) 558644+

บริษัท การบินไทย จำกัด

#0101/1101 Sakura Tower  339 Bogyoke Aung San Street,   Kyauktada Township, Yangon
โทรศัพท์ (951) 255-499    โทรสาร (951) 255-490

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
73 Manawhari Street,Dagon Township,Yangon
โทรศัพท์ (951) 224647, 224550, 224507  โทรสาร (951) 225929
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศพม่า    เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ    หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

About the Author

Leave a Reply

*