ตารางสายการบินพม่า 1 Oct 13 – 30 Apr 2014

THAI AIR ASIA    สายการบินไทยแอร์เอเชีย  กรุงเทพฯ – ดอนเมือง (DMK) – ย่างกุ้ง (RGN) ย่างกุ้ง (RGN) – กรุงเทพฯ – ดอนเมือง (DMK) FD 2751 07:15 08:00 ทุกวัน FD 2752 08:35 10:20 ทุกวัน FD 2753 16:35 17:2...

พม่าก็มีหิมะนะจ๊ะ

หนึ่ง เดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีหิมะให้เห็นคือ รัฐคะฉิ่น สหภาพพม่า อาณาเขต 33,903 ตารางไมล์ ติดต่อกับทิเบต จีน อินเดีย พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขา โดยเฉพาะรอบเมืองปูเตาทางตอนเหนือสุด สำหรับยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมเป็นส่วนปลายของเทือกเขาหิมาลัย พรมแดนธร...