นัตในพม่าหมายถึงอะไร?

นัตก็คือเทพเจ้านั่นเอง ในพม่าจะเรียกว่าเทพเจ้า เทวดา ต่างๆว่านัต เทพเจ้าในพม่าหรือเเนตนั้น เป็นที่สักการะของชาวพม่า สักการะขอพรต่างๆไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในบ้านเราเทพเจ้าจะอาศัยอยู่ในศาลพระภูมิ ในพม่าก็เช่นเดียวกัน การบูชานัตจะต้องเส้...

เดินทางขอพรเทพทันใจที่พระเจดีย์โบตะตอง

ประวัติเจดีย์โบตะตอง พระเจดีย์โบตะตอง หรือเจดีย์โบดาทาวร์ ที่วัดเทพทันใจ มีชื่อเสียงมากด้านการขอพร เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างใช้บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าก่อนจะย้ายไปบรรจุในเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ...

พุกาม เมืองเเห่งเจดีย์มหาศรัทธานิยม

เมืองเก่าเเก่ที่สุดของพม่า เเละมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดคือเมืองพุกาม พุกามยังไม่ได้ถูกจัดไว้เป็นมรดกของโลก  ยูเนสโก้ ซึ่งเป็นที่น่าเเปลกว่าเมืองที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนี้ถูกละเลย ความยิ่ง...

เนปยีดอ เมืองเส้นทางเศรษฐกิจก้าวใหม่ของพม่า

เนปยีดอ หมายถึง มหาราชธานี เป็นเมืองหลวงในปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของพม่ายุคใหม่การย้ายเมืองหลวงเชื่อกันว่ามีสาเหตุของการทำนายของนายพลตานฉ่วยสภาพของภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเขาโดยรอบ อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 320 กิโลเมตร มีการก่อส...

เดินทางสู่ มัณฑะเลย์ พม่า ประวัติศาสตร์เเสนหดหู่

    การเปิดประชาคมอาเซียน(AEC) เป็นเออีซี ที่จะถึงเร็วๆนี้เมืองมัณฑะเลย์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าจับตามองทั้งในเเง่เศรษฐกิจการค้าขาย เมืองมัณฑะเลย์ มีความสำคัญเชิงท่องเที่ยวเเละเป็นเมืองเหลืองของพม่า ก่อนพม่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของประ...

ย่างกุ้ง มนต์เสน่ห์พม่าอันเเสนยาวนาน

เมืองเก่าเเก่ตามประวัติศาสตร์ เมืองคู่ขวัญ คู่สงครามกับไทยตั้งเเต่อดีตยังคงมีมนต์ขลังมาอย่างยาวนาน หากท่านมาเที่ยวย่างกุ้งท่านจะไม่พบตักระฟ้า ท่านจะไม่พบรถไฟฟ้า มนต์เสน่ยุคเก่า เเท๊กซี่ยุคดั้งเดิมสามล้อ ไดบรร...

หาดซวงทา ทะเลปิดที่เพิ่งเปิดให้เที่ยวไม่นานมานี้

เเนะนำสถานที่เที่ยวทะเลหาดซวงทา วันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวที่หาดซวงทา  หากพูดถึงพม่าเเล้วอยากจะมาเท...