ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 4วัน3คืน เที่ยวพม่ามาตรฐานทัวร์คุณภาพกับเรา อิสระตาม life style ตอบสนองการท่องเที่ยวพม่าในแบบคุณ  วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน ——- บินลั...

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน  วันแรก   กรุงเทพฯ-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-MANDALAY HILL   10.50 บินลัดฟ้าสู่เมือง มัณฑะเลย์ประเทศพม่า โดยสายการบิน 12.15 ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  (เวลาที่ประเทศพ...