สักการะพระอุปคุต เจดีย์เลเยพญา เมืองสิเรียม

เที่ยวสิเรียม   ( เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา ) เมืองสิเรียม หรือพม่าเรียกว่า ตานลยีนอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชม.หรือประมาณ45กม.  เม...