โปรแกรมทัวร์พม่า ท่าขี้เหล็ก ทะเลสาปอินเล 3วัน2คืน

โปรแกรมทัวร์พม่า ท่าขี้เหล็ก ทะเลสาปอินเล 3วัน2คืน วันแรก     ท่าขี้เหล็ก  –  เฮโฮ 11.30 พบ กับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯที่ด่านแม่สายท่าขี้เหล็ก  คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระ  แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรว...