Category Archives: การเดินทางไปพม่า

ข้อมูลการเดินทาง ทัวร์พม่า ท่องเที่ยวพม่าทัวร์ สายการบิน และ รถเช่า

หน่วยราชการไทยในพม่า

หากท่านไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจในเมืองพม่าในระหว่างที่พำนักในพม่าหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตามนี้

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร   40 University Avenue, Yangon
โทรศัพท์ (951) 514-474   โทรสาร (951) 514-475

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ   Golden Hill Tower, Kaba Aye Pogoda Road
โทรศัพท์ (951) 558628   โทรสาร   (951) 558644+

บริษัท การบินไทย จำกัด

#0101/1101 Sakura Tower  339 Bogyoke Aung San Street,   Kyauktada Township, Yangon
โทรศัพท์ (951) 255-499    โทรสาร (951) 255-490

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
73 Manawhari Street,Dagon Township,Yangon
โทรศัพท์ (951) 224647, 224550, 224507  โทรสาร (951) 225929
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศพม่า    เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ    หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

myan-MMAP-md

ข้อมูลทั่วไปของพม่า

สหภาพเมียนมาร์  หรือชาวตะวันตกเรียกว่า Burma  พม่า   ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นMyanmar
เมื่อปี พ.ศ. 2532   พม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า  บะหม่า  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล 2,401 กม.
ลักษณะภูมิประเทศของพม่า
ภาคกลาง

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี   แม่น้ำอิรวดี   เป็นแม่น้ำสำคัญที่สุดของพม่า มีความยาวประมาณ  ๑,๖๐๐  กิโลเมตรไหลผ่านกลางประเทศจากเหนือลงใต้ แบ่งประเทศพม่าออกเป็นสองส่วน    ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่  เมื่อถึงฤดูร้อน หิมะละลาย ก็มักจะมีน้ำไหลหลากมาก่อนฤดูฝนของทุกปี
ภาคเหนือ   

มีเทือกเขาปันไต  เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย และติดต่อระหว่างทิเบตและจีน
ภาคใต้    
มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า จดทะเลอันดามัน และอ่าวเบงกอล

myanmar-03

 

ภาคตะวันตก
มีเทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว ติดต่อกับประเทศ บังคลาเทศ และจดอ่าวเบงกอล
ภาคตะวันออก
เป็นที่ราบสูงชัน  ติดต่อกับ ประเทศจีน ลาว และไทย

Rundreise Myanmar-Shwedagon Pagode

พม่าก็มีหิมะนะจ๊ะ

หนึ่ง เดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีหิมะให้เห็นคือ รัฐคะฉิ่น สหภาพพม่า อาณาเขต 33,903 ตารางไมล์ ติดต่อกับทิเบต จีน อินเดีย พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขา โดยเฉพาะรอบเมืองปูเตาทางตอนเหนือสุด สำหรับยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมเป็นส่วนปลายของเทือกเขาหิมาลัย พรมแดนธรรมชาติกั้นพม่าจากจีน “ยอดเขาพนกานราสี” (Phon Kan Razi) การปกครองในรัฐคะฉิ่น พื้นที่ 34,379 ตารางไมล์ การปกครอง 3 อำเภอ 18 ตำบล 709 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เมืองหลวงมิตจีนา อำเภอมิตจีนา อำเภอพะโม (บะมอ) อำเภอปูตาโอ เมืองหลวงของรัฐชื่อ มิตจินา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคะฉิ่น มีจำนวน 1.2 ล้านคน ความหนาแน่น 34 คน/ตารางไมล์ กลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกตนเองว่าคะฉิ่น ประกอบด้วยชนเผ่ากลุ่มย่อยๆ ที่สำคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ จิงเป่า ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด รองลงไปคือ อัตซิ ลาชิ และมารู สามกลุ่มหลังอาศัยอยู่ใกล้ชายแดนจีน และมีภาษาพูดเป็นของตนเองที่แตกต่างจากกลุ่มที่อยู่ค่อนมาทางพม่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นภูเขาและพื้นที่เนินเขา เพาะปลูกข้าวแบบไร่หมุนเวียนประชากร

Nok-Air

การเดินทางไปทัวร์พม่าโดยเครื่องบิน

การเดินทางไปทัวร์พม่าโดยเครื่องบิน

ในอดีตการท่องเที่ยวเดินทางไปทัวร์พม่า (ย่างกุ้ง)นั้น ต้องมาเริ่มต้นที่ กทม.แล้วถึงจะสามารถบินไปยังพม่าได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะไปทัวร์พม่านั้น จะต้องเดินทางมาเริ่มที่กทม. ทำให้เสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีก

backpacker1

การเตรียมตัวไปทัวร์พม่าหรือเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวประเทศพม่า

บทความนี้จะเป็นบทความที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทัวร์พม่า หรือ ซื้อทัวร์ไปเที่ยวพม่าครับ

หลายๆท่านคงสงสัยในหลายๆหัวข้อ ไม่ว่าท่านไหนจะไปเองหรือซื้อทัวร์พม่าจาก บริษัททัวร์อื่นๆ ก็มาเรื่องแรกเลยละกันครับ

ทัวร์พม่าพาเที่ยวพุกาม

พุกาม ประเทศพม่า

พุกาม ประเทศพม่า

ทัวร์พม่าพาเที่ยวพุกาม

ซากปรักหักพังเจดีย์อันมากมายที่สุดแสนงดงาม ท่ามกลางที่ราบลุ่มอันแห้งแล้ง สะท้อนถึงความเจริญความยิ่งใหญ่ในอดีตของดินแดนแห่งนี้ ยามที่แสงตะวันรอนในยามเย็น และกลุ่มหมอกหยอกล้อกับแสงอาทิตย์ในยามเช้า ทอดผ่านหมู่ทะเลเจดีย์หลายพันองค์เหล่านี้ มีเบื้องเป้นแม่น้ำอิระวดี ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งบนโลกมนุษย์ ใช่ ที่นี่แหละ … พุกาม

Chinthe,_Mandalay_Hill,_Myanmar

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์พม่าเมืองมัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์พม่าเมืองมัณฑะเลย์

ถ้ากล่าวถึงทัวร์พม่านั้น มีเส้นทางท่องเที่ยวอยู่หลายเส้นทาง และหนึ่งในเส้นทางหลักที่จะต้องไปอีกแห่งหนึ่งของทัวร์พม่านั้นก็คงหนีไม่พ้น มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ และพุทธศาสนาของพม่าในอดีต ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นและเริ่มต้นโดยพระเจ้ามินดง ต่อมาในสมัยของพระเจ้าสี่ปอก็ได้สูญเสียให้กับอังกฤษ ช่วงเวลาที่มัณฑะเลย์เฟื่องฟูนั้นเป้นช่วงเวลาอันสั้น แต่ในช่วงเวลาอันสั้นนั้น มัณฑะเลย์ได้มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมาย ทั้งที่มีในอดีตและ ถูกสร้างขั้นใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว จนทำให้มัณฑะเลย์นี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพม่าอีกแห่งหนึ่ง สนามบินนานาชาติที่มัณฑะเลย์นี้ เปิดใช้เป้นทางการ โดยมีบริษัทอิตัลไทยของเรา ได้ไปทำการก่อสร้างให้กับพม่า

ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวทัวร์พม่า

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวทัวร์พม่า

การจะทานผลไม้ให้อร่อยนั้นเพื่อนๆหลายท่านก็คงตอบได้กันอยู่ในใจว่า จะต้องกินช่วงที่เวลาผลไม้นั้นสุกงอมกำลังดี อยู่ในช่วงที่มีความหวานอร่อย ได้ช่วงเวลาของมัน การเที่ยวพม่านั้นก็เช่นเดียวกันครับ

Car rent 10 seat 2

บริการรถเช่าในพม่า เช่ารถทัวร์พม่า เช่ารถเที่ยวพม่า

บริการรถเช่า พม่า 

Myanmar touring  เปิดบริการเช่ารถในพม่า โดยแต่ล่ะเส้นทางในพม่า เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน  และเส้นทางพุกาม มัณฑะเลย์ อินเล  และรถเช่าไปเนปิดอว์ โดยรถเช่าของย่างกุ้งจะมี ประเภทของรถดังนี้

Saloon               3 SEAT 
Haice                 9 SEAT  
COMMUTER     14  SEAT 
Minibus            24 SEAT ,
BUS                 34  SEAT  

โดยมีบริการรถเช่าเป็นแบบ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน  2 วัน ,  บริการรถเช่าย่างกุ้ง สิเรียม  , บริการรถเช่าย่างกุ้งเต็มวัน  ,  บริการรถเช่าย่างกุ้ง หงสาวดี  ,บริการรถเช่าย่างกุ้งรับส่งสนามบิน  

เส้นทาง บริการรถเช่ามัณฑะเลย์ บริการรถเช่าพุกาม บริการรถเช่าอินเล   จะมีประเภทของรถดังนี้ 
3 SEAT  Saloon
7 SEAT  Townace  และ Minibus

"   ราคาของรถเช่ารวม คนขับและเชื้อเพลิง  ตั้งแต่เวลา 8.00 – 21.00 น. หาdเกินเวลา มาตรฐาน over time ชม.ล่ะ 20 USD  "    


Saloon  3 Seat 

Saloon 3 seat

Hiace  10  Seat 

Hiace  10 seat inside Hiace  10 seat

Mini Bus   24  Seat 

20 seat 320 seat

BUS  33  Seat 

33 seat 2 33 seat 3

 

หากท่านใด สนใจ สอบถามราคาเข้ามาได้เลยค่ะ

E mail :  myanmartouring@gmail.com

 

 

 
The-Eternal-Myanmar---a-monk-in-a-temple

บริการจัดแพ็คเกจเที่ยวพม่าแบบกรุ๊ปส่วนตัว

บริการรับออกเเบบโปรเเกรมทัวร์พม่าสำหรับ group tour

เรามีบริการจัด trip สำหรับบริษัทหรือ group ทัวร์ที่ต้องการเดินทางไปเองหรือต้องการอิสระในการท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ เรามีบริการออกเเบบโปรเเกรมทัวร์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเเละประทับใจมากที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จัดทัวร์พม่ากว่า 10 ปี ในปัจจุบัน โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินบางสายการบินจะมีตั๋วราคาพิเศษ ลูกค้าหลายท่านามารถจองตั๋วได้ในราคาถูก แต่อยากได้รับความสะดวกสะบายในการเที่ยวทัวร์พม่าก็เลือกใช้บริการทัวร์ที่ทางเรามี สำหรับเพื่อนๆที่สนใจโปรแกรมทัวร์พม่าแต่มีการจองตั๋วเดินทางเองไว้เรียบร้อยแล้ว หรือมีความประสงค์ที่จะจองตั๋วเดินทางด้วยตัวเอง ทางทัวร์พม่าของเรา มีโปรแกรมแพคเกจทัวร์ที่รอต้อนรับลูกค้า ณ สนามบินพม่า และจบโปรแกรม ณ สนามบินพม่า ให้สำหรับเพื่อนๆ ตามโปรแกรมที่มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสายการบินในการทัวร์พม่า

ข้อมูลสายการบินระหว่างประเทศไทย — พม่า

สายการบินที่บริการให้เช่าจากพม่ามายังเมืองภาษาไทยนั้นมีหลายสายการบินในบทความนี้ผมทำข้อมูลตรงนี้มาฝากสำหรับผู้ที่กำลังคิดวางแผนที่จะไปทัวร์พม่า จะได้วางแผนกันถูกเวลาเดินทางไปถึงเวลาเดินทางกลับ และสามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อทัวร์ แต่ล่ะแพคเกจทัวร์พม่าได้ว่าถ้าบินสายการบินนี้จะถึงเวลานี้จะมีเวลาท่องเที่ยวเป็นแบบไหนขากลับกลับถึงเมืองกี่โมงถึงกี่โมงเมืองภาษาไทยอย่างนี้จะ ช่วยเพื่อนให้เช่าติดสินใจการไปทัวร์พม่าได้ง่ายขึ้นอีกครับ