Category Archives: สถานที่ท่องเที่ยวพม่า

79530344

เมืองเนปิดอร์

เมืองเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของ ประเทศพม่า สร้างในปี 2005 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและเป็นลักษณะของพม่า ใหญ่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศพม่า ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในการบริการจัดการ, การทหาร, ด้านสันทนาการและด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้คนในพื้นที่ตะลึงในความอลังการของเมือง ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการสร้างเมืองเนปิดอร์นี้หวังว่าจะเป็นเมืองที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว

banner_taunggyi

ตองยี

ตองยีหรือตองจี เป็นเมืองหลวงของรัฐฉานในพม่า  รัฐฉานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า เป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่ง ในจำนวนรัฐทั้งเจ็ดของสหภาพพม่า  อยู่ห่างจากแม่สาย ท่าขี้เหล็กประมาณ 480 กิโลเมตรตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่นี่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,712 ฟุต ชื่อตองยีเป็นภาษาพม่า มาจากคำว่า ตอง หรือ ต่อง แปลว่า ภูเขา และ จี แปลว่า ใหญ่

ทะเลสาบอินเล    INLE  LAKE    ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของพม่า ตั้งอยู่ในรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยี 25 กิโลเมตร  ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ

3.MANDALAY

มัณฑะเลย์ MANDALAY

มัณฑะเลย์ อดีต เมืองหลวงของพม่า   ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของพม่ารองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า

อมรปุระ  (Amarapura) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งผู้ที่เป็นอมตะ  เคยเป็นเมืองหลวงเก่าอยู่เพียง 40 ปี  เคยเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพม่า ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย์  (Mandalay) อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ออกไป 12 กิโลเมตร นับเป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นได้จากเหล่าวัดอารามและเจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบๆตัวเมือง โดยมีทะเลสาบคองตามันอยู่ใจกลางเมือง  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ สะพานไม้อูเบง  วัดจอกตอจี   วัดมหากันดายง

Burma_Myanmar100-2

พุกาม BAGAN

พุกาม เมืองในประเทศพม่า เป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ตั้งอยู่ในเขตของมัณฑะเลย์อยู่ห่างประมาณ 145 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมัณฑะเลย์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เขตเมืองเก่า (เขตที่ตั้งอาณาจักรพุกามซึ่งเป็นทะเลเจดีย์)
 เขตเมืองใหม่ (เขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) และยองอู (เขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ) มีสนามบินชื่อ สนามบินยองอู เป็นสนามบินประจำเมือง เมืองนี้เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณพุกาม (พ.ศ. 1587 – พ.ศ. 1830) เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า  ในสมัยของอาจักรพุกามที่รุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์

ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง นอกจากเจดีย์ชเวซีโกนแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อานันทวิหาร, เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู    วัดมนูหา

6833543884_a384912742_o

สิเรียม SYRIUM

สิเรียม  หรือ  ตานลยีน   ตะหญี่น   หรือ เซอัง มีชื่อเดิมว่า สิเรียม  เป็นเมืองท่าสำคัญของเขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่น้ำอิรวดี  อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ไปทางตะวันออก ประมาณ  25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที   ในอดีตเคยเป็นที่มั่นของทหารโปรตุเกส ช่วยเหลือมอญทำสงครามกับพม่า ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 สิเรียม (Syriem)   สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง

พื้นที่มีสภาพเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เป็นแหล่งอูข้าวอู่น้ำ ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างในโรงเบียร์ ประชากรส่วนมากเป็นชาวพม่าเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งสู่กรุงย่างกุ้ง และอังกฤษต้องเกณฑ์แรงงานอินดียมาทำนา แล้วพากันมาปักหลักทำมาหากินกันจนถึงปัจจุบันนี้

ไทโจ

ไจโท (Kyaikto)

ไจโท  เขตอำเภอสะเทิม  รัฐมอญของพม่า    เป็นที่ตั้งของ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ทิโย  ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี  ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ  ตั้งอยู่บนยอดเขาพวงลวง  เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต   พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต    มีตำนานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาลว่า ฤๅษีติสสะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงมอบให้ไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะ เมื่อครั้นได้มาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ ส่วนฤๅษีติสสะกลับนำไปซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อเวลาล่วงเลยถึงคราวที่ฤๅษีติสสะจะต้องละสังขารเต็มที

38888960

หงสาวดี

หงสาวดี   หรือ เมืองพะโค     ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโค  เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082หลังจากที่พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้เข้ามาทำพิธีเจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยู่ในเขตของมอญอยู่ และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอูเดิมเมืองหงสาวดีเก่า(ยุคมอญ)อยู่บริเวณตะวันออกของพระธาตุมุเตา ต่อมาจึงย้ายและสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมในยุคพม่า หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง เนื่องจากพระองค์ให้ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ที่ชื่อ กัมโพชธานี ซึ่งนับเป็นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู

u_tin_aung_tun_021b76_sule_pagoda_night_scence_view_yangon

ย่างกุ้ง YANGON

ย่างกุ้ง หรือ ร่างกุ้ง  อดีตเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่า   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง  ห่างจากอ่าวเมาะตะมะประมาณ 30 กม.  เดิมชื่อเมืองดากอง หรือตาโกง ได้รับการบูรณะให้เป็นเมืองสำคัญและสถาปนาชื่อโดยพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ  ดากอง (Dagon)  เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมานานกว่า 2,500 ปี

โดยเริ่มแรกนั้นเป็นเมืองท่าของอาณาจักรมอญต่อมากษัตริย์อลองพญาได้เข้ามายึดครอง  แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2298 ซึ่งมีความหมายว่า ศัตรูพ่ายแพ้   ก่อนที่จะมาเป็นเมืองหลวง เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงมาก่อน และต่อมาได้ ก่อสร้าง พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้น และได้กลายเป็นเมืองหลวง ย่างกุ้งได้ถูกออกแบบใหม่เป็นตารางหมากรุก เมื่ออังกฤษได้ผนวกพม่าเข้าสู่อาณาจักรของตนเองในคริสต์ศตวรรษที่ 19  สภาพบ้านเมืองโดยทั่วไปมี รูปแบบของสไตล์โคโลเนียลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

อีกทั้งยังมีการผสมผสานกับรูปแบบของสภาพบ้านเมืองเก่าแก่ไว้อย่างลงตัวอีกด้วย  และ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รัฐบาลพม่าได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งใกล้กับตัวเมืองปยินมะนา  และต่อมาตั้งชื่อเมืองใหม่นั้นว่าเนปิดอว์   เมืองย่างกุ้งนี้เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของพม่า ปัจจุบันถึงไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้า

หน่วยราชการไทยในพม่า

หากท่านไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจในเมืองพม่าในระหว่างที่พำนักในพม่าหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตามนี้

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร   40 University Avenue, Yangon
โทรศัพท์ (951) 514-474   โทรสาร (951) 514-475

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ   Golden Hill Tower, Kaba Aye Pogoda Road
โทรศัพท์ (951) 558628   โทรสาร   (951) 558644+

บริษัท การบินไทย จำกัด

#0101/1101 Sakura Tower  339 Bogyoke Aung San Street,   Kyauktada Township, Yangon
โทรศัพท์ (951) 255-499    โทรสาร (951) 255-490

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
73 Manawhari Street,Dagon Township,Yangon
โทรศัพท์ (951) 224647, 224550, 224507  โทรสาร (951) 225929
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศพม่า    เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ    หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

myan-MMAP-md

ข้อมูลทั่วไปของพม่า

สหภาพเมียนมาร์  หรือชาวตะวันตกเรียกว่า Burma  พม่า   ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นMyanmar
เมื่อปี พ.ศ. 2532   พม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า  บะหม่า  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล 2,401 กม.
ลักษณะภูมิประเทศของพม่า
ภาคกลาง

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี   แม่น้ำอิรวดี   เป็นแม่น้ำสำคัญที่สุดของพม่า มีความยาวประมาณ  ๑,๖๐๐  กิโลเมตรไหลผ่านกลางประเทศจากเหนือลงใต้ แบ่งประเทศพม่าออกเป็นสองส่วน    ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่  เมื่อถึงฤดูร้อน หิมะละลาย ก็มักจะมีน้ำไหลหลากมาก่อนฤดูฝนของทุกปี
ภาคเหนือ   

มีเทือกเขาปันไต  เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย และติดต่อระหว่างทิเบตและจีน
ภาคใต้    
มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า จดทะเลอันดามัน และอ่าวเบงกอล

myanmar-03

 

ภาคตะวันตก
มีเทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว ติดต่อกับประเทศ บังคลาเทศ และจดอ่าวเบงกอล
ภาคตะวันออก
เป็นที่ราบสูงชัน  ติดต่อกับ ประเทศจีน ลาว และไทย

Myanmar60

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี

11288526943_83e59a7ca7

เจดีย์ชินพิวเม  เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างๆของเจดีย์มินกุน ที่อยู่ในรัฐสกาย ทางตะวันตกของเเม่น้ำอิรวดีอยู่ทางตอนเหนือห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ 10 กิโลเมตร เเละเป็นเส้นทางเดียวกับการเดินทางไปเจดีย์มินกุน เจดีย์มีลักษณะเป็นชั้นๆสีขาวซึ่งได้เเรงบรรดารใจมาจากเขาพระสุเมรุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ เจดีย์ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากเเผ่นดินไหว ในปี 1836 เเล้วถูกบูรณะขึ้นในปี  1874

K8505975-6

พระราชวังบุเรงนอง(พระราชวังกัมโพชธานี )เมืองหงสาวดี ปราสาทเเห่งผู้ชนะสิบทิศ

ประวัติพระราชวังกัมโพชธานีK8505975-6

kumpot9

พระเจ้าบุเรงนอง เป็นกษัตริย์นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศ พระราชวังบุเรงนองยังคงมีมนต์ขลังของความยิ่งใหญ่ พระราชวังเเห่งนี้เป็นที่ประทับของพระบุเรงนอง เเละพระนางสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรท่านก็เคยประทับที่นี่ พระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของพม่า เด่นในเรื่องการทำศึกสงคราม  สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับกรุงหงสาวดีอย่างมาก  โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ