ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์
Duration: 15 Mar 2018 - 21 Jun 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 12,900