พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
Duration: 29 Mar 2018 - 26 Jul 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 13,900