พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (นั่งรถภายใน)
Duration: 12 Apr 2018 - 23 Jul 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 12,900