โปรจิ๊บ จิ๊บ…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม บินนกแอร์
Duration: 30 Mar 2018 - 30 Jun 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 8,999