โปรน้องดี บินดี อยู่ดี…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
Duration: 07 Apr 2018 - 29 Jun 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 11,900